فرهنگ در معماری چیست

فرهنگ در معماری چیست

در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که فرهنگ در معماری چیست ؟ پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. فرهنگ چیست؟ فرد با حضور و رشد یافتن در جامعه علاوه بر آن که هویت فرد می شود، با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می شود هویت […]