09124573904

دانلود اقلیم معماری بندرعباس

دانلود اقلیم معماری بندرعباس

Share this post

فهرست مطالب

در این پست با بررسی دانلود اقلیم معماری بندرعباس با شما همراه هستیم. اگر می خواهید فایل پی دی اف این مقاله را دانلود کنید. به اینجا مراجعه کنید.

آشنایی با بندعباس

آشنایی با بندعباس
آشنایی با بندعباس

با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي و به دليل شرايط خاص جغرافيايي، بندرعباس به عنوان مرکز حمل و نقل دريايي و امور مرتبط با خدمات گمرکي، صنعتي و توليدي کشور درنظرگرفته شده و يک نقش بارز ملي را در اين زمينه به عهده داشته است.

جمعيت شهر بندرعباس از ٨٧٠٠٠ نفر در سال ٥٥ به ٢٧٣٠٠٠ نفر در سال ٧٥ و حدود ٥٠٠ هزار نفر در حال حاضررسيده است(علاءالديني، ٢٠٠٧).

مانند ساير مراکز استانهاي کشور طي سالهاي اخير شهر بندرعباس رشد روز افزوني در زمينه جمعيت و توسعه محدوده شهري داشته است که از حدود ٢٥ کيلومترمربع در سال ٥٦ به حدود ٧٠ کيلومترمربع در حال حاضررسيده است.

گسترش ساخت و ساز و توسعه ساخت مسکن

گسترش ساخت و ساز و توسعه ساخت مسکن
گسترش ساخت و ساز و توسعه ساخت مسکن

با گسترش ساخت و ساز و توسعه ساخت مسکن در کوتاه مدت، بسياري از اصول طراحي شهري شامل طراحي اقليمي، آسايش حرارتي و ساير کاربري هاي مورد نياز شهروندان چون فضاهاي مناسب سبز، فضاي باز شهري وساير کاربري هاي عمومي ناديده انگاشته شده و شهر بندرعباس با کارکرد ملي و به عنوان بزرگترين شهر اين منطقه از کشور کاستي هايي را دارا باشد که امروزه به عنوان چالش هاي دست اندرکاران مرتبط با مديريت شهري درآمده است.

نیاز روز افزون به ساخت مسکن در کوتاه مدت موجب گردید که بسیاری از اصول طراحی شهری شامل طراحی اقلیمی آسایش حرارتی و سایر کاربری های مورد نیاز شهروندان چون فضاهای مناسب سبز، فضای باز شهری و سایر کاربری های عمومی نادیده انگاشته شده و شهر بندر عباس با کارکرد ملی و به عنوان بزرگترین شهر این منطقه از کشور کاستی هایی را داراباشد که امروزه به عنوان چالشهای دست اندرکاران مرتبط با مدیریت شهری در آمده است.

این کاستیها تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش میزان مصرف میزان مصرف انرژی در ساختمان ها، نادیده انگاشتن آسایش حرارتی در فضاهای داخلی و معبر و فضاهای باز شهری و همچنین کیفیت هوای شهری شهری گذاشته و چگونگی بهره گیری از این فضاها و فعالیت های شهری را به ویژه در فصول گرم و شرجی سال تحت تاثیر قرار داده است.

تا اینجا با مبحث بندرعباس آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

ویژگی های اقلیمی بندرعباس

ویژگی های اقلیمی بندرعباس
ویژگی های اقلیمی بندرعباس

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، ایران دارای اقلیم های مختلف می باشد. در این میان این مناطق اقلیمی نواحی گرم و مرطوب که دارای تابستان های گرم و طولانی و زمستان های معتدل و کوتاه می باشند در نواری باریک و طولانی از سواحل خلیج فارس و درایی عمان قرار گرفته اند.

طول این نوار باریک حدود 2000 کیلومتر می باشد(شکوهیان، 2005)  در این ناحیه رطوبت نسبی و  دمای هوا در طول ماه های گرم تابستانی بسیار بالاست.

علاوه بر این، دامنه نوسان دمای روزانه و سالانه بهع نسبت سایر نواحی ایران از اختلاف کمتری برخوردار است( حیدری، 2002) شهر بندر عباس در ناحیه گرم و مرطوب ساحلی و در ارتفاع حدود 10متر از سطح دریا قرار گرفته است و دارای عرض جغرافیایی 11 و 27 شمالی و طول 22 و 56 شرقی می باشد.

ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی بندرعباس به شرح زیر است

ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی بندرعباس به شرح زیر است
ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی بندرعباس به شرح زیر است

این ناحیه جایی است که دارای 8 ماه گرم ماه با شرجی شدید و غیر قابل تحمل می باشد(تاپر، 2008) شکوهیان و سفلایی(2005) ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی این منطقه از جنوب ایران را به شرح زیر خلاصه نموده اند(شکوهیان، 2005)

 1. بارش اندک سالانه با تمرکز بیشتر بارش در پاییز و زمستان
 2. بالابودن رطوبت نسبی در طول سال
 3. تغییرات دما از خیلی گرم و شرجی در تابستان ها تا متعدل در زمستان
 4. اختلاف بسیار ناچیز دمای روز و شب
 5. آبهای زیرزمینی شور و نمکی در بیشتر نواحی
 6. پوشش بسیار خفیف مرتفعی و گیاهی

تا اینجا با مبحث ویژگی های اقلیمی بندرعباس آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

چرخه سالانه دما در طول سال در بندر عباس به دوره های زیر تقسیم بندی می شود:

چرخه سالانه دما در طول سال در بندر عباس به دوره های زیر تقسیم بندی می شود:
چرخه سالانه دما در طول سال در بندر عباس به دوره های زیر تقسیم بندی می شود:

الف. هوای معتدل از آذر ماه تا اسفند با میانگین دمای هوای فضاهای خارجی بین 18-23 درجه سانتی گراد

ب. دوره گرم شامل ماه های آبان و فروردین با میانگین دما در فضای خارجی بین 24-27 درجه سانتی گراد

ج. دوره بسیار گرم و مطوب و شرجی از اردیبهش تا آبانماه با میانگین دمای فضاهای خارجی بین 30-34 درجه سانتی گراد

دوره های اول و دوم را می توان به عنوان دوره های با آسایش حرارتی و مطبوع خواهند بود به شرطی که از روش های غیر فعال (استفاده مطلوب از عوامل طبیعی و اقلیمی) بهره گیری شود و در فضای خارجی نیز در صورتیکه به خوبی از سایه استفاده نمایند. و از نسیم مطبوع دریا بهره گیری شود می توانند به عنوان فضاهای با آسایش حرارتی قلمداد شوند( تاپر، 2008)

تامین آسایش حرارتی در طول دوره گرم و شرجی

تامین آسایش حرارتی در طول دوره گرم و شرجی
تامین آسایش حرارتی در طول دوره گرم و شرجی

تامین آسایش حرارتی در طول دوره گرم و شرجی در مقایسه با دو دوره دیگر بسیار چالش برانگیزتر است تامین آسایش حرارتی در طول دوره گرم و شرجی در مقایسه با دو دوره دیگر بسیار چالش برانگیزتر است. افزایش شدید دما همراه با تابش شدید خورشید و همچنین بالا بودن میزان رطوبت نسبی و مطلق در برخی از ساعات روز موجب پایین آمدن آسایش حرارتی و فشار گرمایی در هر دو فضای داخلی و خارجی در طول این دوره خواهد بود.

بهره گیری از قابلیت خنک کنندگی رطوبت می تواند یکی از راههای بالا بردن سطح آسایش حرارتی و مطبوع نمودن هوا باشد. هرچند که این قابلیت محدود به برخی از مواقع حاد گرمایی این دوره می باشد(تاپر، 2008)

همانطور که نمودار گلباد شهر بندر عباس نشان می دهد باد غالب و در جه یک منطقه در بیشتر ایام سال جنوبی است. بنابر این خیابان ها و شریانها ی رفت و آمدی مانند کوچه ها اگر جهت شمالی جنوبی داشته باشند می توانند با در معرض قرار گرفتن در مسیر این باد ها خارجی در مواقع خاصی از سال و روز ایجاد نمایند مشروط بر اینکه به نحوی نیز سایه مناسب  را تامین کنند.

فرم معماری در بندرعباس

فرم معماری در بندرعباس
فرم معماری در بندرعباس

دو عامل اصلی اقلیمی تابش خورشید و رطوبت نسبی (شرجی) در معماری مناطق گرم و مرطوب جنوبی بسیار تاثیر گذار هستند( آذری نجف آبادی، 2006) بنابر این فرمهای معماری سنتی برای بهبود شرایط آسایش حرارتی از عناصر سایه انداز و عناصر تسهیل کننده چرخش هوا در فضاهای داخلی و خارجی بهره فراوان برده اند(قبادیان، 1998)

در برنامه ریزی و طراحی شهری مناطق گرم و مرطوب جنوب ایران، معماری بومی و سنتی از بافت های شهری نیمه یکپارچه به شکل کوچه های باریک و عمیق و مارپیچ شکل با دیوار های بلند بهره برده است تا بتواند سایه مناسب در فضاهای رفت و آمدی در طول روز و هنگام تابش شدید آفتاب در فصول گرم تامین نماید.

این عناصر به خوبی نشانگر شناخت عمیق معماران سنتی از شرایط اقلیمی و آسایش حرارتی این بخش از کشور بوده است که مبادرت به طراحی و ساختت چنین ساختمان هایی نموده اند.

در کنار این عوامل و عناصر معماری استفاده فصلی از فضای ساختمان و بهره گیری موثر از پشت بام بویژه در شب ها راه حل مناسبی برای مقابله با شرایط نامساعد اقلیمی گرم و مرطوب این منطقه بوده است( شکوهیان، 2005)

بافت سنتی بندرعباس

بافت سنتی بندرعباس
بافت سنتی بندرعباس

به طور کلی بافت سنتی جهت بهره گیری بهتر از باد غالب و مطبوع جنوبی عمر رفتن به سمت ساحل گسترده تر و در مناطق دور از ساحل متراکم تر می‌گردد. و چرخش باد در کانیونیوهای محلات مسکونی با بهره گیری از دیوار های بلند سایه اندازی مناسب در اوج ارتفاع خورشید روزانه نشانگر هماهنگی کوچه‌ها و معابر با جهت خطوط ساحلی و باد غالب می باشد.(دالمن، 1992)

یکی از اثرات ویژه و مهم فرم ساختمان اختلاف در میزان سایه اندازی است

یکی از اثرات ویژه و مهم فرم ساختمان اختلاف در میزان سایه اندازی است که به جهت گیری ساختمان حجم سازه و ارتفاع آن بستگی تام دارد که نشانگر قابلیت بالقوه بلوک های ساختمان های کم ارتفاع متراکم برای تامین سایه مناسب به معابر جهت شهروندان میباشد.

در بسیاری از مناطق شهر بندرعباس خانه های ویلایی و یک طبقه دارای مساحت قابل قبولی می باشد میانگین و میانه اندازه قطعات از نظر آماری به ترتیب عبارتند از ۲0۴ و ۱۰۶ متر مربع و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع حدود ۱۸ درصد از کل واحدهای مسکونی این خانه‌ها را تشکیل می دهد.

با توجه به مطالعه به عمل آمده در گزارش بانک جهانی برای شهر بندرعباس میانگین فضاهای باز ری خواهد مسکونی ویلایی که به عنوان هیات منظور می‌گردد حدود ۸۰ متر مربع می باشد که نشانگر فضای مناسب برای ایجاد کوران در ساختمان می باشد

۷۰ درصد از واحدهای مسکونی ویلایی در محلات سنتی به واحد کناری متصل نمی باشند

۷۰ درصد از واحدهای مسکونی ویلایی در محلات سنتی به واحد کناری متصل نمی باشند
۷۰ درصد از واحدهای مسکونی ویلایی در محلات سنتی به واحد کناری متصل نمی باشند

در عین حال حدود ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی ویلایی در محلات سنتی به واحد کناری متصل نمی باشند و میزان اتصال ساختمان ها به هم حدود ۲۵ درصد می باشد(علاء الدینی،2007)

عدم اتصال ساختمان ها به یکدیگر وجود واحدهای مسکونی مجزا سه هدف مهم داشته است:
1. فاصله ساختمان ها اجازه عبور و حرکت هوا به ویژه نسیم ساحلی را می دهد که موجب کاهش رطوبت و شرجی ست.

 1. خسارت ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد زیرا بندرعباس بر روی منطقه با ریسک بالای زلزله قرار گرفته است
 2. سیلابهای فصلی زمستان به راحتی از فضاهای بین ساختمانها عبور کرده و منازل را کمتر تهدید می کنند

بافت شهر بندر عباس

بافت شهر بندر عباس
بافت شهر بندر عباس

ساختمان های ویلایی و یک طبقه بر حسب نوع بافت به سه دسته تقسیم می شوند که عمده عبارتند از بافت‌های تاریخی جدید و حاشیه نشین

هرکدام از این بافت ها دارای عناصر ویژه ای بر اساس فرم های ساختمانی تشکیل شده هستند. بافت های تاریخی و بومی دارای بافت متراکم و کوچه های باریک و مارپیچ گذری به استفاده از آنها به طور متوسط ۱۸ بوده و بین ۱ تا ۳ درجه سیلیسیوس خنک تر از معابر با ضریب ارتفاع به عرض دو به یک می باشند(علاء الدینی،2007) ضریب ارتفاع به عرض می‌تواند در میزان تابش آفتاب در ساعات مختلف روز و فصول مختلف موثر باشد که نهایتا در میزان دمای دریافتی هوا تأثیرگذار است.

شناخت اقلیمی شهر بندرعباس

شناخت اقلیمی شهر بندرعباس
شناخت اقلیمی شهر بندرعباس

اقليم شهري معمولا تحت تأثير شرايط گوناگوني قرار دارد که ويژگي هاي منحصر به فرد آن با فضاهاي باز اطراف شهرها که شامل حومه هاي شهري و مناظر طبيعي مي باشد، کاملا متفاوت است(بالزاس ، ٢٠٠٩).

ايران داراي اقليم هاي مختلف مي باشد. در ميان اين مناطق اقليمي، نواحي گرم و مرطوب که داراي تابستان هاي گرم طولاني و زمستان هاي معتدل و کوتاه مي باشند در نواري باريک و طولاني از سواحل خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته اند.

طول اين نوار باريک حدود ٢٠٠٠ کيلومتر مي باشد(شکوهيان ، ٢٠٠٥). در اين ناحيه رطوبت نسبي و دماي هوا در طول ماه هاي گرم تابستاني بسيار بالا است.

علاوه بر آن، دامنه نوسان دماي روزانه و سالانه به نسبت ساير نواحي ايران از اختلاف کمتري برخوردار مي باشد (حيدري ، ٢٠٠٢). شهر بندرعباس در اين ناحيه گرم و مرطوب ساحلي و در ارتفاعي حدود ١٠ متر از سطح دريا قرار گرفته و داراي عرض جغرافيايي ١١́ و °٢٧ شمالي و طول ٢٢́ و °٥٦ شرقي مي باشد. اين ناحيه جايي است که داراي ٨ ماه گرم همراه باشرجي شديد و غيرقابل تحمل مي باشد(تاپر ، ٢٠٠٨).

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي اين منطقه از جنوب ايران را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 1. بارش اندک سالانه با تمرکز بيشتر بارش در پاييز و زمستان
 2. بالا بودن رطوبت نسبي در طول سال
 3. تغييرات دما از خيلي گرم و شرجي در تابستانها تا معتدل در زمستان
 4. اختلاف بسيار ناچيز دماي روز و شب .
 5. آبهاي زيرزميني شور و نمکي در بيشتر نواحي
 6. پوشش بسيار خفيف مرتعي و گياهي (شکوهيان ، 2005).

چرخه سالانه دما در طول سال در بندرعباس به دوره هاي زير تقسيم مي شود:

 • هواي معتدل از آذرماه تا اسفند با ميانگين دماي هواي فضاهاي خارجي بين C° ٢٣-٨ (تصویر5-1)
 • دوره گرم شامل ماه هاي آبان و فروردين با ميانگين دما در فضاهاي خارجي بين C° ٢٧-٢٤
 • دوره بسيار گرم ومرطوب وشرجي از ارديبهشت تا آبانماه باميانگين دماي فضاهاي خارجي بين C° ٣٤-٣٠

دوره هاي اول و دوم درصورتي به عنوان دوره هاي با آسايش حرارتي و شرايط مطبوع خواهند بود که از روشهاي غير فعال درطراحي (استفاده مطلوب از عوامل طبيعي و اقليمي ) بهره گيري شود و فضاهاي خارجي نيز در صورتيکه به خوبي از سايه بهره برده و از نسيم مطبوع دريا برخوردار شوند  مي توانند به عنوان فضاهاي با آسايش حرارتي قلمداد شوند (تاپر ، ٢٠٠٨).

به طور کلي بافت سنتي جهت بهره گيري بهتر از باد غالب و مطبوع جنوبي عمدتاً به سمت ساحل گسترده تر و در مناطق دور از ساحل متراکم تر مي گردد و چرخش باد در کانيون هاي محلات مسکوني با بهره گيري از ديوارهاي بلند و سايه اندازي مناسب در اوج ارتفاع خورشيد روزانه نشانگر هماهنگي کوچه ها و معابر با جهت خطوط ساحلي و باد غالب مي باشد (دالمن ، ٢٠١١).

تا اینجا با مبحث شناخت اقلیمی شهر بندرعباس آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

خرده اقليم ها و ارتباط نوع ساختمان ها با آن

خرده اقليم ها و ارتباط نوع ساختمان ها با آن
خرده اقليم ها و ارتباط نوع ساختمان ها با آن

شهر بندرعباس داراي سه نوع مختلف بافت مسکوني و مجموعه هاي ساختماني مي باشد که عبارتند از :

 • بلندمرتبه ها
 • بلوک هاي ساختماني ميان مرتبه ارتفاعي
 • بلوک هاي ساختماني کم ارتفاع و يک طبقه حياط دار

بافت هاي مختلف با توجه به شرايط خاص هر بافت تأثير محسوسي بر خرده اقليم منطقه و در نهايت آسايش حرارتي دارند که بر تابش آفتاب، حرکت و چرخش باد، دماي هوا و نيز ميزان سايه اندازي تأثير مي گذارد (تاپر، ٢٠٠٨).

خرده اقليم ها و ارتباط نوع ساختمان ها با آن
خرده اقليم ها و ارتباط نوع ساختمان ها با آن

ساختمان هاي بلند مرتبه در سال های اخیر به دلايل خاص و برتري هاي خود بيشتر مورد توجه مردم قرار گرفته اند که شامل هزينه کمتر نگهداري، ديد مناسب، تجمل گرايي و خصوصي گرايي زندگي مي باشد هر چند بلوک هاي ساختماني ميان مرتبه ارتفاعي هنوز هم محبويت دارند

ولي در نهايت خانه هاي ويلايي و يک طبقه که عمدتاً در بسياري محلات شامل خانه هاي بافت قديمي شهر، بافت حاشيه اي و بافت هاي فرسوده مي باشند بيشتر تابع معماري بومي و سنتي مي باشند و به نظر مي رسد از نظر اقليمي و آسايش حرارتي به نسبت انواع ديگر مناسب تر باشند.

افزايش قيمت زمين و صرفه اقتصادي مالکين

در حال حاضر خانه هاي ويلايي در بسياري از مناطق بتدريج جاي خود را به ساختمان هاي بلند و ميان مرتبه مي دهند که عمده آن دلايل اقتصادي ناشي از افزايش قيمت زمين و صرفه اقتصادي مالکين مي باشد.

هر کدام از فرم هاي گفته شده تأثير ويژه اي بر عناصر محيطي و اقليمي شهري دارند که عبارتند از تأثير بر لايه مرزي اقليمي، جزيره گرمايي شهر و ويژگي هاي گرمايي مناطق تحت اشغال در سطح زمين که نتيجه تغييرات در ارتفاع، جهت گيري، جنس مصالح، سايه اندازي و شکل ساختمان ها مي باشد(تودرت ،٢٠٠٦).

يکي از اثرات مهم فرم ساختمان اختلاف در ميزان سايه اندازي است که به جهت گيري ساختمان، حجم سازه و ارتفاع آن بستگي تام دارد که نشانگر قابليت بالقوه بلوک هاي ساختمانهاي کم ارتفاع متراکم براي تأمين سايه مناسب معابر جهت شهروندان مي باشد.

در بسياري از مناطق شهر بندرعباس خانه هاي ويلايي و يک طبقه داراي مساحت قابل قبولي مي باشند. ميانگين و ميانه اندازه قطعات از نظر آماري به ترتيب عبارتند از ٢٠٤ و ١٠٦ مترمربع و قطعات با مساحت کمتر از ١٠٠ مترمربع حدود ١٨% از کل واحدهاي مسکوني اين نوع خانه ها را تشکيل مي دهد(علاءالديني ، ٢٠٠٧).

گزارش بانک جهاني براي شهر بندرعباس حاکی از آن است که ميانگين فضاهاي باز در يک واحد مسکوني ويلايي که به عنوان حياط منظور مي گردد حدود ٨٠ مترمربع مي باشد که نشانگر فضاي مناسب براي ايجاد کوران در ساختمان مي باشد

در عين حال حدود ٧٠% از واحدهاي مسکوني ويلايي در محلات سنتي به واحد کناري متصل نمي باشند و ميزان اتصال ساختمان ها به هم حدود ٢٥% مي باشد(علاءالديني ، ٢٠٠٧).

عدم اتصال ساختمان ها به يکديگر و وجود واحدهاي مسکوني مجزا دو هدف مهم داشته است:

 • فاصله ساختمان ها اجازه عبور و حرکت هوا به ويژه نسيم ساحلي را مي دهد که موجب کاهش رطوبت و شرجي است.
 • خسارات ناشي از زلزله را کاهش مي دهد زيرا بندرعباس بر روي منطقه با ريسک بالاي زلزله قرار گرفته است.
 • هر چند بايد خاطرنشان ساخت که اکثر ساختمان ها حداقل استانداردها را در مقابله با خطر زلزله و ساير بلاياي طبيعي رعايت نموده اند.
 • ساختمان هاي ويلايي و يک طبقه بر حسب نوع بافت به سه دسته تقسيم مي شوند که عمدتاً عبارتند از بافت هاي : تاريخي ، جديد و حاشيه نشين (تصویر4- ٣).

تصویر(4-3): سه نوع متفاوت بافت مسکوني بندرعباس (a: جديد، b : سنتي وتاريخي، c :حاشيه نشين)

هر کدام از اين بافت ها داراي عناصر ويژه اي بر اساس فرم هاي ساختماني متشکله دارند. بافت هاي تاريخي و بومي داراي بافت متراکم با کوچه هاي باريک و مارپيچ که ضريب ارتفاع به عرض آنها (H.W) به طور متوسط ١:٨ بوده و بين ٣-١ درجه سلسيوس خنک تر از معابر با ضريب ارتفاع به عرض ٢:١ مي باشند (علاءالديني ،٢٠٠٧). ضريب ارتفاع به عرض معابر مي تواند در ميزان تابش آفتاب در ساعات مختلف روز و فصول مختلف مؤثر باشد که نهايتاً در ميزان دماي دريافتي هوا تأثير گذار مي باشد.

شرايط اقليم آسايش بندرعباس

شرايط اقليم آسايش بندرعباس
شرايط اقليم آسايش بندرعباس

مدل هاي محاسبه شرايط آسايش که هم نشانگر عکس العمل انسان در فضاهاي بيروني و هم در داخل ساختمان ها مي باشد، شناخت بهتري از شرايط اقليم آسايش بندرعباس را می دهد.

این مدل نشان می دهد اگر انسان در ماه هاي مختلف در معرض آب وهواي بندرعباس قرار گيرد چه ميزان تحت استرس دمايي قرار مي گيرد.

محاسبه داده هاي اقليمي، نوع فعاليت انسان ها، نوع لباس و بيلان انرژي بدن انسان معمولي از روش PET يا دماي معادل فيزيولوژيک انسان در طول ٣٦٥ روز سال با استفاده از نرم افزار Ray Man انجام شده است(ماتزاراکيس، ١٩٩٩ و ٢٠٠٧) که مفروضات آن عبارتند از:

 • شرايط و فاکتورهاي اقليمي
 • شاخص نوع لباس : پيراهن و شلوار معمولي برابر با شاخص ٠,٤٥-٠,٥٥ =Clo
 • شاخص نوع فعاليت ( معمولي انسان در حالت نشسته و راه رفتن آرام معادل ٨٠ وات بر مترمربع
 • بدون لحاظ باد شديد (سرعت باد آرام وحداکثر يک متر بر ثانيه ) و نور مستقيم خورشيد (در سايه )

تصویر(4-5): طبقه بندي روزانه شاخص  PET بر حسب تنش فيزيولوژيک براي جنوب ايران(تحویلداری و دالمن، 1392)

تا اینجا با مبحث شرايط اقليم آسايش بندرعباس آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

نمودار زيست اقليمي ساختماني بندرعباس

نمودار زيست اقليمي ساختماني بندرعباس
نمودار زيست اقليمي ساختماني بندرعباس

با توجه به شرايط اقليمي بندرعباس و نمودار زيست اقليمي (تصویر(5-6)  کليه نتايج محاسبات مدل PET تاييد مي شود لذا بر اساس محاسبات انجام شده در جدول فوق از ارديبهشت (May) تا اوايل مهرماه (پايان September) دوره تنش گرمايي و شرجي است.

با محاسبه داده ها که در نرم افزار مشاور اقليمي صورت گرفته و نظر به شرايط اقليمي بندرعباس، راهبرد های طراحي اقليمي که داراي اهميت مي باشند، به ترتيب اولويت اقليم منطقه در اين بخش تعريف شده است:

ميزان سطح بازشوها در نماهاي غربي وشرقي بايد به حداقل برسد.

کاهش و افزايش به موقع ميزان خنک کنندگي دستگاه هاي تهويه (البته درجه حرارت ها به فارنهايت مي باشد.)

استفاده از درختان در نماي غربي براي افزايش سايه اندازي

بهره گيري از تهويه طبيعي با استفاده از پنجرهايي که خوب سايه انداز دارند و در جهت باد غالب هستند.

اکثر نماهاي شيشه اي بزرگ را به نماي شمالي انتقال دهيد اگر نمي خواهيد از انرژي فعال استفاده کنيد.

ويژگي پنجره ها براي کاهش ميزان تابش با توجه به عرض جغرافيايي بندرعباس ( حدود ٢٧ درجه شمالي ) ايجاد ايوان و تراس و برآمدگي براي پنجره ها و ورودي ها.

بهره گيري از سيستم هاي کم مصرف و کارآمد موجود در بازار براي خنک سازي ساختمان

بهره گيري از مصالح سبک و ديوارهاي کاملا سايه دار و بهره گيري از پيلوت

حتي الامکان سايزها کوچکتر شوند تا از اتلاف انرژ ي جلوگيري شود.( ساختمان هاي بزرگتر انرژي بيشتري لازم دارند)

استفاده از رنگ هاي روشن

استفاده از رنگ هاي روشن
استفاده از رنگ هاي روشن

استفاده از سطوح سنگي ، کاشي ، سراميک در کف و فضاي داخلي چون بطور طبيعي احساس خنکي مي دهد و نوسان دماي روز و شب را کم مي کنند.

استفاده از توري در فضاي باز براي جلوگيري از ورود پشه و تسهيل جريان هوا در ورودي ها و هشتي ها

استفاده از فويل هاي براق براي کاهش تششع گرمايي بين بام و سقف به سمت داخل بنا

استفاده از انرژي خورشيدي غير فعال (بدون استفاده از وسايل مکانيکي گرم وسردکننده وفقط استفاده از عوامل طبيعي اقليمي)، پيشنهاد پنجره هاي بزرگ در نماي جنوبي براي استفاده در زمستان، با لحاظ سايه بان کافي (ايوان مسقف ) براي حفاظت تابستاني

استفاده از شيشه هاي دوجداره

استفاده از تهويه طبيعي در فضاي داخلي و تعبيه داکت هاي چرخاننده هوا

استفاده از سقف هاي شيبدار براي هدايت مناسب تر باران که در محافظت راهروها و ايوان ها بهتر عمل مي کند.

تصویر(4-6): نمودار زيست اقليمي بندرعباس در ماه هاي گرم ارديبهشت تا مهرماه و شرايط آسايش اين ايام و راهبردهاي طراحي اقليمي مربوطه(تحویلداری و دالمن، 1392)

تا اینجا با مبحث نمودار زيست اقليمي ساختماني بندرعباس آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

طراحي اقليمي فضاهاي بيروني بر اساس فاکتورهاي باد، تابش، دما و رطوبت

طراحي اقليمي فضاهاي بيروني بر اساس فاکتورهاي باد، تابش، دما و رطوبت
طراحي اقليمي فضاهاي بيروني بر اساس فاکتورهاي باد، تابش، دما و رطوبت
 • جهت گيري معابر
 • جهت گيري ساختمان ها و ميزان فاصله گذاري بلوک هاي ساختماني (بلند مرتبه، ميان مرتبه، ويلايي) تابش و سايه اندازي
 • جهت گيري معابر و ساختمان ها متمرکز بر دو فاکتور تابش و دما مي باشد که داراي زاويه و جهت تاثير گذاري مي باشد.

 

 • جهت گيري معابر بر اساس فاکتور تابش

با توجه به اينکه شهر بندرعباس در عرض جغرافيايي ٢٧ درجه و ١٣دقيقه قرار گرفته است ، ميزان زاويه و ارتفاع تابش دراين منطقه مويد دريافت انرژي تابشي بيشتري به نسبت عرض هاي بالاتر جغرافيايي است (تصاویر5-7و 5-8)، که اين انرژي تابشي به دو صورت خود را نمايان مي کند:

تصویر(4-7): نمودار مسير خورشيد در عرض جغرافيايي بندرعباس و ساعات نياز به سايه در طول روز (تحویلداری و دالمن، 1392)

تصویر(4-8): استريوگراف يا دياگرام مسير خورشيد بندرعباس با عرض جغرافيايي ٢٧درجه و١٣ دقيقه(تحویلداری و دالمن، 1392)

 • دريافت انرژي بيشتر گرمايي به بام ها، ديوارها و بازشوها به گونه اي که ميزان زاويه تابش در اول تيرماه که انقلاب تابستاني است به حدود ٨٧ درجه (بسيار نزديک به زاويه تابش در خط استوا که حدود ٩٠ درجه است ) مي رسد. و اين شاخص اصلي ترين فاکتور براي محاسبه جهت گيري معابر و ساختمان ها مي باشد لذا توجه به حداکثر زاويه تابش تعيين مي کند که چگونه ساختمان ها بايد جهت گيري نمايند.
 • مطلوب ترين جهت براي طراحي معابروخيابانهاي اصلي با عنايت به عرض جغرافيايي شهر بندرعباس و ايجاد بيشترين سايه در طول روز وايام تابستانه ، جهت شمالي – جنوبي است . در عين حال ساختمان ها بايستي براي در يافت حداقل انرژي به شکل بلوکهاي مکعب مستطيل شکل و داراي راستاي شرقي – غربي باشند(تصاویر4-9 و 4-10).

تصویر(4-9): مطلوبترين فرم ساختمان در شهربندرعباس

تصویر(5-10): بهترين فرم ساختمان در اقليم بندرعباس (کشيدگي در محور شرقي -غربي ) (تحویلداری و دالمن، 1392)

در اين شرايط ميزان سايه اندازي حداکثر و دريافت انرژي تابشي حداقل مي شود در عين حال نماي شمالي حتي در بيشترين زاويه تابش ظهرتيرماه در بندرعباس در سايه خواهد بود اين شکل ومحاسبات سايه وتابش، توسط نرم افزار اسکچ آپ[1] مشابه سازي شده است.

با لحاظ کردن اين راهبردها نه تنها در نماي شمالي در هيچ يک از ايام سال خورشيد نخواهد تابيد و همواره در سايه خواهد بود بلکه نماي جنوبي نيز با تعبيه بالکن ها و سايه بان هاي مناسب از تابش شديد خورشيد در فصل گرما محفوظ بوده و در ساير فصول مانند پاييز و زمستان انرژي مورد نياز تابشي ساختمان در حد ايجاد دماي آسايش تامين مي گردد.

استفاده از کريدورهاي دو طرفه ممنوع بوده و توصيه ميشود کريدورها يکطرفه بوده و به فضاي خارجي راه داشته باشند درعين حال داراي پنجره هايي در سمت کريدور آپارتمان بوده تا بهترين تهويه طبيعي حاصل شود.

مخاطب گرامی شما در حال خواندن پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس هستید

انتخاب سايت

انتخاب سايت
انتخاب سايت

رهيافت اصلي براي انتخاب سايت در اين منطقه عبارتند از:

 • پشت به باد و در زير زمين هاي پست نباشند[2]
 • شيب هاي رو به باد[3]و بخش هاي مياني شيب ها مناسب ترند
 • شيب هايي که جهت رو به شرق يا غرب دارند اصلا مناسب نبوده و بايد از آن ها اجتناب شود.
 • بهترين سايت ها بايستي آزاد بوده و توسط ساختمان ها و ديوارهاي بلند محصور نشده باشند( و حتي ساير عناصر بادگير)
 • ايجاد فضاي باز بين ساختمان ها که نبايستي کمتر از ٣.٧٥ برابر ارتفاع ساختمان رو به باد يا wind ward باشد. اگر عمق ساختمان ٢ تا ٣ برابر ارتفاعش باشد اين فاصله نبايد کمتر از ٣ تا ٣.٢٥ برابر ارتفاع ساختمان رو به باد باشد.
 • بهترين طرح پلان براي بهره مندي از تهويه طبيعي در مجتمع هاي مسکوني وقتي است که رديف اول ساختمان هاي روبه باد فاصله دار بوده، رديف وسط مخلوطي از آپارتمان هاي نيمه بلند و سمت پشت به باد شامل رديفي از ساختمان هاي طويل و بلند مرتبه باشد(تصویر5-11).

جريان باد

جريان باد
جريان باد

بنابراين درصورتيکه نحوه قرارگيري بلوک هاي ساختماني براساس تصویر(5-11) باشد جريان باد غالب نه تنها به سمت روبه باد ساختمان ها برخورد کرده و موجب تهويه طبيعي خواهد شد (فلش هاي آبي پررنگ )، بلکه جريان مکشي که در بين بلوک ها در اثر اختلاف فشار ايجاد مي شود موجب چرخش هوا در بين فضاهاي پشت بلوک ها شده (فلش هاي آبي کمرنگ بيضوي ) و تهويه طبيعي در اين فضاها ساکنين را بهره مند مي سازد.

تصویر(4-11): نحوه قرارگيري ساختمانها با توجه به جهت رو به باد (تحویلداری و دالمن، 1392)

شما در حال مطالعه مقاله دانلود اقلیم معماری بندرعباس می باشید.

ویژگی های اقلیمی در شهر بندرعباس

ویژگی های اقلیمی در شهر بندرعباس
ویژگی های اقلیمی در شهر بندرعباس

همان طور که مشخص گردید سایت مورد نظر در شهر بندرعباس و در اقلیم گرم و مرطوب واقع شده است:

حداکثر و حداقل دما و ویژگی های اقلیمی در سایت

اقلیمویژگیمیانگین حداکثر دما در تابستان(درجه ی سانتی گراد)میانگین حداقل دما در زمستان(درجه ی سانتی گراد)
گرم و مرطوب بندرعباستابستان گرم و بسیار مرطوب بدون فصل زمستان35 تا 4010 تا 15

مخاطب گرامی شما در حال مشاهده مقاله دانلود اقلیم معماری بندرعباس هستید

 • باد

اختلاف درجه حرارت و فشار هوا، به علاوه دوران كره زمين باعث جابجايي هوا و در نتيجه باد مي شود. به دليل اينكه باد با خود ابرهاي باران زا و باران كه لازمه حيات است را به ارمغان مي آورد، بدون وجود باد، زندگي در روي كره زمين براي بشر غير ممكن است.

در ايران ابرهاي باران زا از طرف درياي مديترانه و اقيانوس هند مي آيند. جريان باد ديگري هم از سمت شمال مي وزد كه با خود سرماي زياد به همراه دارد.در جنوب ايران بادهاي صحرايي عربستان مي وزد كه مانع تجمع ابرهاي باران زا در اين منطقه مي شود.

بادهاي محلي نيز در هر ناحيه وجود دارد كه از جهات مختلف مي وزد. بعضي از اين بادها مرطوب و خنك مي باشند و بعضي گرم همراه با گردوغبار هستند.

تصویر(4-18): در نظر گرفتن جهت باد غالب در طراحی

تصویر(4-19): جهات بادهای مطلوب و نامطلوب در سایت مورد نظر

 • بارندگی

بارندگي عمدتاً بصورت رگبار و سيلابي در ماه هاي زمستان انجام گرفته است. بر طبق آمارهاي موجود ميانگين بارندگي ده سال اخير حدود 180 ميليمتر اندازه گيري شده است.

جدول(4-2): میزان بارندگی شهر بندرعباس( 1957 تا 2003 م)

جمعDECNOVOCTSEPAUGJULYJUNEMAYAPRMARFEBJANماه
185,529,86,14,30,51,6103,29,13543,651,3میزان

بارندگی

 

 • میانگین دما

جدول(5-3): میزان دمای هوا درشهر بندرعباس

جدول(4-4): متوسط حداکثر و حداقل دمای ماهانه شهر بندرعباس به درجه سلسیوس در دوره آماری 46 ساله

دمای هوا(درجه سانتیگراد)ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنژوئیهاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
متوسط حداکثر ماهانه23.424.527.631.836.538.538.337.636.734.930.225.5
متوسط حداقل ماهانه12.314.117.42124.928.130.430.327.823.718.2
متوسط نوسان ماهانه11.110.410.210.811.610.47.97.38.911.21211.8
 • رطوبت

ميزان رطوبت در نوار ساحلي در تابستان بسيار بالا بوده وحتي به نود در صد نيز مي رسد. درجه حرارت تحت تاثير رطوبت متعادل بوده وبه نـدرت در تابستـان از 1/43 درجـه تجاوز مي نمايد.

در مناطق صحرايي و خشك، درجه حرارت در زمستان به صفر تمايل مي كند بنحويكه هرمزگان را بايد استاني فاقد روزهاي يخبندان تلقي كرد.

در هرمزگان نيز بسته به فصل ، بادهاي مختلفي در طول سال مي وزد كه مهم تـرين آنها باد شمال، كوش، سهيلي نعشي و باد لوار مي باشد.

تا اینجا با مبحث ویژگی های اقلیمی در سایت مورد نظر آشنا شدید و پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه باشید.

باد لوار ويژه مناطق گرم وخشك صحرايي استان بوده و به آتش باد نيز معروف است:

 • اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ظرفيت حرارتي وگرماي ويژه آب نسبت به ساير اجسام در روي كره زمين بيشتر است.
 • به همين خاطر آب قابليت ذخيره حرارت بيشتري نسبت به معدل ذخيره حرارت ساير اجسام درروي كره زمين دارد. مشاهده اين امر در سواحل كنار دريا بسيار بارز است. درطي روز كه آفتاب مي تابد، سطح زمين گرم مي شود. در روزهاي گرم شدت گرماي سنگ و يا شن و ماسه سواحل دريا بقدري است كه با اي برهنه نمي شود روي آن راه رفت، ولي در همين هنگام آب دريا هنوز معتدل است و درآن مي توان به راحتي آب تني نمود.
 • هنگام غروب، زمين به سرعت شروع به سرد شدن مي كند ولي آب دريا با سرعت خيلي كمتري حرارت خود را از دست مي دهد و در نتيجه آب دريا درطي شب گرم تر از سطح زمين است.به طور كلي وجود منابع آب باعث اعتدال دماي هوا مي شود و لذا در سواحل درياها و درياچه ها ،اختلاف درجه حرارت شب و روز بسيار كمتر از مناطقي است كه از اين سواحل دور هستند.

تصویر(4-20): تناوب شبانه روزی باد در سواحل دریا

امیدواریم تا اینجا با مطالعه مقاله دانلود اقلیم معماری بندرعباس اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید.

جمع بندی مطالعات بستر طرح در بندرعباس

جمع بندی مطالعات بستر طرح در بندرعباس
جمع بندی مطالعات بستر طرح در بندرعباس

همان طور که بیان گردید، ویژگی های اقلیمی در منطقه گرم و مرطوب بندرعباس می تواند تاثیر زیادی در طراحی داشته باشد. به عنوان مثال جهت معبر می تواند به عنوان اولین عامل در میزان آسایش حرارتی منطقه مد نظر قرار گیرد به گونه ای که در میزان سایه اندازی و چرخش هوا بسیار موثر است.

در همین رابطه باد غالب و نسیم دریا به طور موثر در تامین آسایش حرارتی جزء عوامل اصلی قلمداد می شوند زیرا افزایش سرعت باد و حرکت هوا به نوبه خود در کاهش شرجی و رطوبت بسیار موثر است.

به دلیل اینکه ضریب عرض-ارتفاع(H/W) در بافت های شهری از شاخص بالاتری برخوردار می باشد، می تواند در تامین سایه و آسایش حرارتی به مراتب عملکرد بهتری داشته باشد.

همچنین پوشش گیاهی و به کارگیری مناسب آن می تواند تاثیر مثبتی در فرآیند خنک کنندگی معابر به ویژه در طول روز دارد به نحوی که حداکثر ارتفاع خورشید و بالاترین میزان تابش دریافتی در این مواقع از شرایط تابستانی بروز می نماید.

شما در حال خواندن پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس هستید.

طرفی تامین آسایش حرارتی

از طرفی تامین آسایش حرارتی و شرایط مربوط به آن به تنهایی با استفاده از روش های غیرفعال در طراحی در دوره گرم تابستانی و پیک گرما قابل دستیابی نمی باشد

هر چند که استفاده از این روش ها و به کارگیری اصول طراحی غیرفعال، در تخفیف استرس گرمایی در برخی از ساعات پیک گرما و تابش به ویژه در سایه و به هنگام شب قابل دستیابی می باشد.

به طور کلی اصولی که در طراحی ساختمان ها در این اقلیم قابل توجه می باشد، در جدول(5-5)، به طور خلاصه آمده است:

جدول( 4-5): اصول رعایت شده در معماری بومی گرم و مرطوب

نوع مصالحنوع پلاننوع بامجهت قرارگیری(با توجه به تابش افتاب)نحوه ی ارتباط ساختمان با زمینسطح و تعداد پنجرهمیزان استفاده از تهویه ی طبیعیبافت مجموعهنوع رنگ خارجی
ظرفیت حرارتی کمگستردهمسطحجنوب تا جنوب شرقیروی زمینمتوسطکم تا زیاد(بسته به فصل سال)پراکندهروشن

 

با توجه به این اصول و ویژگی های اقلیمی منطقه جهت قرار گیری ساختمان ها را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

تصویر(4-21): انتخاب جهت قرارگيري ساختمان

تصویر(5-22): جهت ساختمان

 

[1]Sketch up

[2] no leeward

[3] wind ward

از اینکه تا انتهای پست دانلود اقلیم معماری بندرعباس با ما همراه بودید متشکریم و امیدواریم از مطالعه مقاله دانلود اقلیم معماری بندرعباس بهره کافی را برده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *