09124573904

دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری

دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری

Share this post

فهرست مطالب

در این پست قصد داریم در خصوص دانلود رایگان نمونه قرار داد طراحی معماری مطالبی را برای شما بیان نماییم، نمونه قرارداد طراحی معماری یک متن قانونی میان طراح و مشتری است که ضوابط خاص خود را دارد، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع با ما همراه باشید.

منظور از نمونه قرارداد طراحی معماری چیست؟

اعضای کمپین قرارداد طراحی معماری چه افرادی هستند و کدام گروه از مهندسین در متن قرار داد مداخله دارند؟

هدف اصلی کمپین قرارداد طراحی معماری چیست؟

یک نمونه قرارداد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟

متن قرارداد طراحی معماری شامل چند ماده قانونی است؟

در ماده یک قرارداد طراحی معماری چه چیزی عنوان می شود؟

ماده دو قرار داد طراحی معماری مربوط به چه آیتمی از فرآیند طراحی می باشد؟

اهمیت ماده سه قرار داد طراحی معماری از چیست؟

ماده چهارم از قرارداد طراحی معماری تاریخ عقد قرارداد را چگونه تنظیم می کند؟

دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری از کجا قابل دریافت است؟

آیا در زمان تنظیم قرارداد طراحی معماری گفتگو های چالشی میان مهندسین طراح ایجاد می شود؟

متن قرار داد طراحی معماری چه مشخصاتی ازطراح و مشتری را بیان می کند؟

تعهدات مشاور در متن قرارداد طراحی معماری مربوط به چه مواردی می باشد؟

تعهدات کارفرما در زمان اجرای قرار داد طراحی چه نکاتی را در بر دارد؟

آیا عقد قرارداد طراحی معماری مشتمل بر موضوع حل اختلاف نیز خواهد بود؟

هزینه تنظیم قرار داد طراحی معماری چقدر است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری با ما همراه باشید.

منظور از نمونه قرارداد طراحی معماری چیست؟

قرار داد طراحی معماری متن قرار دادی است که میان طراح و مشتری نوشته می شود، در این متن قانونی سعی می شود تا تمام ضوابط حرفه ای ساخت و ساز و طراحی رعایت شود، زمانی که مشتری با طراح معمار مشاوره می کند، بیان شفاف موضوع را به نوشته های متن قرار داد بسنده می کند.

منظور از نمونه قرارداد طراحی معماری چیست؟
منظور از نمونه قرارداد طراحی معماری چیست؟

زمانی که ساخت و ساز یک زمین با طراحی آغاز می شود، مکالمه هایی که میان مشتری و طراح انجام می شود، نحوه درخواست های طراح و نیاز های مشتری در آن گفته می شود و به صورت شفاهی و کاملاً باز می توان تمام قید و بند های مورد نیاز را در متن قرار داد ذکر نمود

و به عنوان منبع موثق تا انتهای پیشبرد ساخت و طراحی از آن استفاده نمود و حتی مدتی پس از طراحی ساختمان از بند های آن برای اجرای خواسته های مشتری و طراح از آن بهره برد، در واقع تا زمان اتمام طراحی این قرار داد برقرار است.

نمونه قرار داد طراحی معماری یک قرار داد طراحی است که در آن خواسته های مشتری به صورت بند های قرار داد قید می شود و باعث می شود تا خواسته های طراح نیز در آن ذکر شود و یک ارتباط دو سویه میان هر دو طرف (مشتری و طراح) برقرار گردد،

از این رو این متن می تواند در سایت کمپین های طراحی به صورت رایگان و یا غیر رایگان در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند، قرار گیرد، اشخاصی که قرار داد طراحی معماری را استفاده می کنند، قصد ساخت یک ساختمان و یا پیاده سازی یک قرار داد را دارند.

اعضای کمپین قرار داد طراحی معماری چه افرادی هستند و کدام گروه از مهندسین در متن قرار داد مداخله دارند؟

نوشتن یک قرار داد طراحی معماری تخصص خاص خود را طلب می کند و باعث می شود تا کمپین های زیادی تشکیل شوند و کار اصلی خود را به نوشتن قرار داد های طراحی معماری اختصاص دهند، در واقع اعضای تشکیل دهنده یک کمپین، اساتید مجرب رشته های طراحی و ساخت و ساز، یک متخصص حقوقی، طراحان حرفه ای گرافیک، وب، معماری و صنعت است که به صورت هم فکری یک قرار داد همه جانبه را تنظیم می کنند تا شرایط طراحی و ساخت بدون مشکل آغاز و اجرا شود.

حضور یک متخصص حقوقی در زمان نوشتن قرار داد طراحی معماری یک الزام می باشد، زیرا خواسته ها و نیاز های طراح و مشتری بعد از ساخت وجهه حقوقی خواهد داشت که هر یک از آن ها در مقابل دیگری پاسخگو هستند، با عقد قرار داد طراحی معماری، طراح و مشتری باید به امضای قرار داد خود پایبند باشند،

به عنوان مثال طراح باید ساختمان را طبق نیاز مشتری و بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان طراحی کند و مشتری نیز باید در قبال خدمت انجام شده، هزینه های انجام طراحی را به طراح یا گروه پشتیبان آن در زمان مقرر تحویل دهد، شرایط بیان شده صورت حقوقی دارد و باید بند های قرار داد بر اساس ماده حقوقی نگارش شود تا در آینده بتوان از آن به عنوان یک مستند قانونی استفاده نمود.

اعضای کمپین قرار داد طراحی معماری چه افرادی هستند و کدام گروه از مهندسین در متن قرار داد مداخله دارند؟
اعضای کمپین قرار داد طراحی معماری چه افرادی هستند و کدام گروه از مهندسین در متن قرار داد مداخله دارند؟

هدف اصلی کمپین قرار داد طراحی معماری چیست؟

یک کمپین طراحی که متشکل از گروه طراحی و یک حقوق دان می باشد، یک هدف اصلی را اجرا می کند، این هدف در راستای طراحی فضا، به فرهنگ سازی میان طراح و مشتری می پردازد و سعی دارد تا با ایجاد درک متقابل بتواند نیاز طراح و مشتری را بر آورده سازد.

متن قرار داد طراحی معماری با هدف فرهنگ سازی به منظور درک متقابل میان طراح و مشتری انجام می شود، رسیدن به هدف بیان شده با یک متن قرار داد با زبان مشترک در قالب یک متن نگارش شده انجام می شود، قرار داد نوشته شده یک توافق میان مشتری و طراح است.

هدف اصلی کمپین قرار داد طراحی معماری چیست؟
هدف اصلی کمپین قرار داد طراحی معماری چیست؟

نوشتن یک نمونه قرار داد طراحی به صورت حرفه ای

هدفی را که کمپین طراحی دنبال می کند، نوشتن یک نمونه قرار داد طراحی به صورت حرفه ای است، زیرا در صورت عدم رعایت حرفه ای بودن بند ها، متناقض و مبهم نوشته می شود، اما با برنامه ریزی های کمپین طراحی بند های قرار داد طراحی به صورت کاملاً واضح و به صورت حرفه ای و سلیقه ای نوشته می شود.

کمپین تلاش می کند تا جریان همکاری میان طراح و مشتری یک سیکل کاملاً توافقی باشد، به گونه ای که هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نشود، به همین منظور تصمیمات اتخاذ شده در متن قرار داد سبب می شود تا نیازها و حقوق مشتری و طراحی به صورت واضح و روشن بیان گردد.

اعضای کمپین الگوی طراحی معماری را بسته به متن قرار داد ها تنظیم می کنند و شرایط پیشرفت را برای مجموعه کمپین فراهم می آورد، در برخی از این کمپین ها متن قرار داد های طراحی به صورت رایگان در سایت اینترنتی کمپین درج می شود تا همگان بتوانند از آن استفاده نمایند و یا به صورت اشتراکی آن را در اختیار سایر افرادی که قصد دارند، با متن قرار داد نویسی آشنا باشند، قرار گیرد، در واقع اقدام انجام شده برای پیشرفت کمپین در فضای مجازی یک قدم رو به جلو می باشد.

یک نمونه قرار داد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟

همان طور که بیان شد نمونه قرار داد طراحی معماری پروسه ای است که یک کمپین طراحی آن را تهیه و در اختیار طراح و مشتری قرار می دهد، زمانی که یک مشتری برای طراحی ساختمان به کمپین طراحی یا شرکت وابسته به طراح مراجعه می کند، متن قرار داد طراحی معماری ساختمان وی توسط اعضای کمپین و نیز مهندس طراح تنظیم و تدوین می شود.

طراحی ساختمان با هنر طراح معمار به گونه ای انجام می شود که به لحاظ حقوقی مشکلی در آینده نداشته باشد و طبق قوانین و مقرارت ساخت و ساز و نیز قوانین حقوقی بتوان حقوق مشتری و طراح را پیگیری نمود، در این قرارداد مبحث مالی پروژه بیش از هر چیز دیگر از اهمیت برخودار است و سبب می شود تا نمونه قرار داد طراحی معماری یک کمک عینی به این فرآیند باشد.

در این بخش نمونه ای از یک قرار داد طراحی معماری آورده می شود که در آن بند های مختلف وجود دارد و هر یک از آن ها بیانگر نکات، خواسته ها، نیاز ها و شرایطی است که از ابتدا تا انتهای قرار داد باید پیگیری شود، نمونه قرار داد معماری به شکل ذیل آمده است:

یک نمونه قرار داد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟
یک نمونه قرار داد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟
یک نمونه قرار داد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟
یک نمونه قرار داد طراحی معماری را با ذکر جزئیات طرح نشان دهید؟

متن قرارداد طراحی معماری شامل چند ماده قانونی است؟

یک قرارداد طراحی معماری متنی است که در آن برای درک بیشتر و متقابل مشتری و طراح معمار مطالبی بیان می شود که در قالب چند ماده قانونی ذکر می شود، این ماده های قانونی، بند های قرارداد هستند که بیانگر شیوه های اجرایی پروژه طراحی معماری خواهد بود.

به صورت کلی می توان ماده های قرار داد طراحی معماری را به 4 ماده خلاصه نمود، این 4 ماده بیانگر جزئیات اجرایی در طراحی و ساخت و ساز زمین مورد نظر می باشد، ماده یک بیانگر موضوع قرار داد است، ماده دو شرح عملیات اجرای پروژه را تعیین می کند،

ماده سه مبلغ قرار داد برای انجام پروژه تعیین می شود و در ماده 4 هم مدت اجرای قرار داد پروژه تعیین می شود، ماده های چهار گانه برای یک قرار داد طراحی معماری الزامی است و جزئیات برخی از مراحل اجرای پروژه به صورت ریز تر در متن قرار داد طبق توافق میان مشتری و طراح بیان می شود.

در ماده یک قرارداد طراحی معماری چه چیزی عنوان می شود؟

متن قرار داد با ماده یک آغاز می شود، در ماده یک موضوع قرار داد به صورت شفاف بیان می شود، در ماده یک قرارداد، قید می شود که طراحی برای چه هدف ساخت و سازی انجام می شود، به عنوان مثال چنانچه قرار است، طراح معمار، یک دستگاه ویلای مسکونی طراحی نماید.

در ماده یک بیان می شود که طراحی یک دستگاه ویلای مسکونی به صورت طراحی پلان و طراحی نما و محوطه انجام شود، برای این منظور تهیه نقشه با جزئیات و دیتیل های آن الزامی است، در این ماده نام کارفرما و مشتری همراه با آدرس و جزئیات آن ها خواهد آمد، متراژ و محل زمین برای طراحی به همراه آدرس نیز ذکر می شود تا طراح معمار به طراحی مکان مورد نظر اقدام نماید.

در ماده یک قرارداد طراحی معماری چه چیزی عنوان می شود؟
در ماده یک قرارداد طراحی معماری چه چیزی عنوان می شود؟

ماده دو قرار داد طراحی معماری مربوط به چه آیتمی از فرآیند طراحی می باشد؟

در ماده دو قرار داد طراحی معماری به شرح دقیق و جزئی قرار داد پرداخته می شود، در شرح قرار داد، تشریح عملیات ذکر می شود، منظور از عملیات پروسه اجرای طراحی، مشاوره و بهینه سازی طرح است که باید شامل طراحی های مختلف یک ساختمان باشد، ارائه مشاوره در زمینه بهینه سازی طراحی دکوراسیون داخلی را شامل می شود، در طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی سقف یا پارتیشن و حتی طراحی روشنایی ها و خرید ملزومات و تجهیزات مورد نیاز نیز به صورت جزئی تر ذکر می گردد.

لازم به ذکر است که در زمینه بهینه سازی طراحی، مواردی که مورد نیاز باشد، در جلسات مشاوره به مشتری بیان می شود و مشتری می تواند مشاوره بهینه سازی طراحی را به صورت رایگان از پرسنل شرکت دریافت نماید،

این اقدام از سوی کارفرمای پروژه و مشتری به صورت توافقی انجام می شود و مشتری می تواند از مشاوره در نظر گرفته شده بهره مند شود، این اقدام برای قبول یا رد نظر عملیات انجام شده ضرورت خواهد داشت که در متن قرار داد طراحی معماری و در ماده دو قرارداد می تواند در بخش توضیحات عنوان شود.

ماده دو قرار داد طراحی معماری مربوط به چه آیتمی از فرآیند طراحی می باشد؟
ماده دو قرار داد طراحی معماری مربوط به چه آیتمی از فرآیند طراحی می باشد؟

اهمیت ماده سه قرار داد طراحی معماری از چیست؟

ماده سه قرار داد طراحی معماری، شامل مبلغ قرارداد طراحی است، مبلغ قرار داد طراحی معماری مقدار هزینه ای است که به صورت توافقی میان مشتری و طراح نوشته می شود،

در این ماده مشاور قرار داد نیز متعهد می شود که قرارداد طراحی با توجه به متراژ تعیین شده در زمین طراحی شده، می تواند افزایش یا کاهش یابد و با توجه به شرایط آتی متغیر باشد، در این بخش هزینه قرار داد به صورت دقیق بیان می شود و نیز مقدار افزایشی یا کاهشی قرار داد بر حسب شرایط در نظر گرفته شده متغیر می شود.

در بخش اول، شروع قرار داد طراحی معماری با یک فقره چک آغاز می شود، مشخصات یک فقره چک به صورت دقیق در این بخش ذکر می شود تا آغاز به کار طراحی با سند مالی آن تعیین گردد، در مشخصات وارد شده شماره چک، نام بانک و تاریخ چک به صورت دقیق عنوان می شود.

در بخش دوم مبلغی را به عنوان هزینه آماده شدن پیش نقشه های طراحی شده با تاریخ قید می شود و در بخش آخر نیز هزینه دیگری برای زمان تحویل و ارائه طرح های نقشه های طراحی شده به همراه تاریخ آن ذکر می شود، در واقع دو مبلغ نوشته شده مبالغی هستند که در مراحل اجرایی پروژه مورد نیاز طراح است که در ازای زحمات انجام شده مرحله به مرحله هزینه تلاش، تفکر و ایده خود را دریافت نماید.

ماده چهارم از قرارداد طراحی معماری تاریخ عقد قرارداد را چگونه تنظیم می کند؟

ماده آخر در متن قرار داد طراحی معماری، ماده چهارم از قرارداد است که در آن مدت اجرای قرارداد ذکر می شود، در مدت اجرای قرارداد تاریخ شروع و پایان قرارداد به صورت دقیق ذکر می شود، این تاریخ به عنوان یک بازه زمانی برای شروع طرح و تحویل طرح می باشد که نیاز است، قید گردد،

مشاور متعهد می شود که در مدت اجرای قرارداد همه خواسته های مشتری به صورت کامل تأمین شود و مطابق با قرارداد تحویل داده شود، در واقع درخواست کارفرما با موازین فنی و میزان تخصص و هنر و سلیقه به انجام خواهد رسید، این اقدام سبب می شود تا تخصص طراح به درستی بیان شود.

ماده چهارم از قرارداد طراحی معماری تاریخ عقد قرارداد را چگونه تنظیم می کند؟
ماده چهارم از قرارداد طراحی معماری تاریخ عقد قرارداد را چگونه تنظیم می کند؟

دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری از کجا قابل دریافت است؟

همان طور که در پاراگراف های قبلی بیان شد، برخی از کمپین های طراحی معماری، نمونه قرار داد های طراحی معماری را به صورت رایگان در سایت اینترنتی کمپین خود درج می کنند و کاربران علاقه مند می توانند به صورت رایگان از محتوای متن قرار داد درج شده استفاده نمایند.

دانلود رایگان برای دریافت متن قرارداد طراحی معماری سبب می شود تا کاربران علاقه مند بتوانند با سهولت بیشتر به متن قرار داد دسترسی داشته باشند و نسبت به ماده های قانونی آن آگاه باشند، گاهی اوقات این کاربران، مشتریانی هستند که قصد ساخت و ساز دارند و با مطالعه متن قرار داد طراحی معماری درج شده با نحوه عملکرد شرکت یا کمپین مورد نظر آشنا می شوند، از این رو دانلود رایگان می تواند یک مزیت تجاری نیز به شمار آید.

متن قرار داد طراحی معماری به همراه بند های قانونی آن وظایف و تکالیفی را برای معمار و مشتری مشخص می کند که در سایه این تکالیف می توان به استناد مربوطه از اجرای پروژه دست یافت، گاهی اوقات این قرار داد راهگشای اصلی در اجرای پروژه می باشد که مشتری و طراح را در پیاده سازی پروژه آسوده خاطر می سازد.

پایه اصلی تجارت الکترونیک

امروزه پایه اصلی تجارت الکترونیک بر اساس سایت های اینترنتی بنا نهاده شده است، از این رو بسیاری از کمپین های طراحی سعی دارند، دانش و تجربه اعضای کمپین خود را در سایت اینترنتی کمپین به اشتراک بگذارند تا به وسیله این اقدام شناسایی کمپین در فضای مجازی و اینترنت با سرعت بیشتر انجام شود و بازار یابی اینترنتی را برای خود ایجاد نمایند.

با اقدامی که به صورت مجازی در فضای اینترنت انجام می شود، می توان هر اقدامی را تحت کنترل خود در آورد، به گونه ای که افزایش مشتری برای انعقاد قرار داد را هر روز مشاهده نمود و بر اساس آن پیشرفت کاری کمپین را رقم زد، این پیشرفت سبب می شود تا زمینه رشد مهندسین مختلف طراحی در زمینه طراحی معماری رو به افزایش باشد.

پایه اصلی تجارت الکترونیک
پایه اصلی تجارت الکترونیک

آیا در زمان تنظیم قرارداد طراحی معماری گفت و گو های چالشی میان مهندسین طراح ایجاد می شود؟

زمانی که قرار داد طراحی معماری تدوین می شود، گروهی از مهندسین طراح حضور دارند، هر مهندس طراح با توجه به نیاز زمین موارد مهندسی خود را بیان می کند، به عنوان مثال یک طراح معمار، نکاتی را پیرامون طراحی های داخلی و انواع دکوراسیون را مطرح می کند و شرایطی که برای تکمیل پروژه مورد نیاز است، را یاد آور می شود.

مهندس صنایع نیز روش های صنعتی طراحی و ساخت را به شیوه های گوناگون بیان می کند، طراح گرافیک هم نظر های گرافیکی خود را جهت تکمیل پروژه بیان می کند، این گفت و گو ها ممکن است، ساعاتی به طول بینجامد و با توجه به شرایط زمین و طراحی در نظر گرفته شده میان مهندسین طراحی چالش های متعددی ایجاد شود که نیاز به گفت و گو و تعامل دارد تا در نهایت به یک توافق کلی در مورد طراحی زمین مورد نظر رسید.

گاهی اوقات با توجه به نیاز زمین، شرایط اقلیم، شرایط مشتری، گزینه های مالی و شاید تجربه مهندسین مواردی پیش آید که برای حل و فصل آن نیاز به حضور یک متخصص حقوقی احساس می شود، فرد حقوق دان میان شرایط موجود یک توازن خاص برقرار می کند و پروژه مالی را با تعیین نرخ دقیق و توافق همه افراد به خوبی مشخص می کند،

در این زمان می توان یک قرار داد طراحی معماری را به خوبی تنظیم نمود و در چند نسخه آن را ارائه داد و در اختیار افراد مربوطه قرار داد، منظور از افراد مربوطه مشتری، طراح، شرکت مهندسی و سایر طراحانی است که در تکمیل پروژه سهم دارند.

آیا در زمان تنظیم قرارداد طراحی معماری گفت و گو های چالشی میان مهندسین طراح ایجاد می شود؟
آیا در زمان تنظیم قرارداد طراحی معماری گفت و گو های چالشی میان مهندسین طراح ایجاد می شود؟

متن قرار داد طراحی معماری چه مشخصاتی از طراح و مشتری را بیان می کند؟

قرارداد طراحی معماری متنی است که در آن همه شرایط و ضوابط طراحی بیان می شود، آن چه نیاز است، به صورت متن قرارداد تنظیم می شود که در آن مشخصات طراحی و مشتری به طور کامل بیان می شود،

به عنوان مثال، مشخصات فردی مشتری به عنوان مالک در متن قرارداد ذکر می شود، این مالک می تواند یک وکیل باشد که وکالت کار های مالک اصلی را عهده دار است، در این صورت مشخصات وکیل با عنوان وکیل مالک به استناد وکالت نامه مشخص می شود.

در بخش دیگر مشخصات پلاک ثبتی به شماره قطعه زمین در آدرسی که محل جفرافیایی زمین است، محدوده شهرداری منطقه معین می گردد، این مشخصات مربوط می شود، به مشخصات مالک و زمین وی و در ادامه مشخصات فردی طراح با مشخصات نظام مهندسی وی در متن قرار داد قید می شود.

تا اینجا با مبحث متن قرار داد طراحی معماری چه مشخصاتی از طراح و مشتری را بیان می کند آشنا شدید پیشنهاد می کنیم تا پایان مقاله دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری با ما همراه باشید.

تعهدات مشاور در متن قرارداد طراحی معماری مربوط به چه مواردی می باشد؟

مشاور در اجرای قرارداد طراحی معماری نقش اصلی را بر عهده دارد، از این رو تعهداتی را به کارفرما ارائه می دهد، این تعهدات بند های مختلفی را شامل می شود که هر یک از آن ها در پیاده سازی قرار داد نقش بزرگی را ایفا می کنند، منظور از تعهدات مشاور، وظایف و قول هایی است که مشاور به کارفرما خواهد داد.

تعهد اول

اولین تعهدی که مشاور به صورت رسمی به کارفرما می دهد، در خصوص اجرای موضوع قرار داد است، در موضوع قرار داد مشخص می شود که طبق نقشه های طراحی و مطابق با درخواست های اولیه مشتری، تمامی پروژه به طور کامل اجرا می شود، در این بین طرح معماری به بهترین شیوه باید انجام شود،

منظور از بهترین شیوه، ارائه طرح دو بعدی و سه بعدی از پروژه است که با نرم افزار های خاص طراحی تهیه می شود و در اختیار مشتری و کار فرما قرار داده می شود، این بند از قرارداد طراحی معماری مشخص می کند که نقشه طراحی به صورت کامل با جزئیات آن در زمان تعیین شده، اجرا خواهد شد.

تعهد دوم

دومین تعهد مشاور به کارفرما در خصوص نحوه اجرای طرح است، در این بند مشاور تعهد می دهد که طرح انجام شده را با رعایت تمام موازین فنی به انجام برساند و در شیوه انجام آن با بهترین و به روز ترین راه حل های ممکن باشد، از این رو می توان گفت که تعهد مشاور برای کارفرما تعیین کننده شیوه اجرای طرح می باشد.

تعهد سوم

سومین تعهدی که مشاور ملزم به ارائه آن می باشد، مربوط به اجرای کامل پروژه طبق درخواست های قرار داد است و در صورتی که نحوه اجرای آن ها بر اساس نقشه یا مشخصات فنی طرح نباشد، باید به ترمیم و باز سازی طرح اقدام نماید، در این اقدام اصلاحات انجام شده برای رفع عیوب به وجود آمده مورد نیاز خواهد بود.

تعهد سوم
تعهد سوم

تعهد چهارم

تعهد چهارم در متن قرار داد معماری تعهد مهمی است، زیرا در آن مشاور عهده دار تهیه اقلام، وسایل، خدمات و امکانات موضوع طراح است و باید طبق نیاز های نوشته شده در متن قرار داد طراحی همه ملزومات را به صورت کامل طبق جزئیات طرح در نقشه بیان نماید و به آن ها متعهد باقی بماند تا در بازه تعیین شده بتواند خروجی درخواستی را تحویل نماید.

تعهد پنجم

تعهد پنجم در متن قرارداد طراحی حاکی از تعهد مازاد بر تعهدات اولیه مشاور است که قرار است، طبق توافق خود آن تعهدات را به کارفرما ارائه دهد، زمانی که کارفرما بخواهد که شرایط خدمات مهندسی دیگر مانند خدمات مهندسی سازه و یا انجام تأسیسات طراح را از مشاور بخواهد، می توان آن را در متن قرار داد بیان نماید و مشاور نیز بسته به نظر خود یا تیم کاری خود می تواند عهده دار این مسئولیت باشد و در زمان تعهد هیچ مسئولیتی متوجه مشاور نخواهد شد،

از این رو مشاهده می شود که تعهدات مشاور در صورتی که کارفرما بخواهد می تواند، قابل افزایش باشد، از این رو میزان کارایی مشاور نیز رو به افزایش خواهد بود.

تعهدات مشاور

تعهدی که در متن آخر قرار داد به عنوان تعهدات مشاور قید می شود، مربوط به هزینه هایی است که به صورت قانونی در متن قرار داد طراحی مشخص می شود، در صورتی که کسورات قانونی پروژه باید انجام شود، می توان آن را در متن قرار داد بیان نمود، از این رو مشاور می تواند حق انجام موضوع قرار داد را منحصر به خود یا مشاوره با سایر همکاران خود در بخش مشاورین و حتی سایر مهندسین طرح بنماید.

در مجموع تعهداتی که از سوی کارفرما برای مشاور تعیین می شود، نشان از اعتماد مشاور به کار فرما و کارفرما به مشاور است که در یک چارچوب کلی به نام قرار داد مشخص می شود، در این تعهدات بند های بیان شده وظایف و مسئولیت های مشاور را در زمان اجرای قرار داد تعیین خواهد کرد.

تعهدات مشاور
تعهدات مشاور

تعهدات کارفرما در زمان اجرای قرار داد طراحی چه نکاتی را در بر دارد؟

کارفرما همچون مشاور باید تعهداتی را قبول نماید و به آن پایبند باشد، این تعهدات به صورت دو طرفه میان مشاور و کارفرما خواهد بود و بند های مختلف این تعهدات به عنوان یک مستند برای آینده مورد نیاز خواهد بود، هر یک از تعهدات کارفرما برای اجرای پروژه مورد نیاز است و باید انجام گیرد.

اولین تعهد کارفرما مربوط به مسائل مالی می شود، هر پروژه که آغاز می شود، نیاز به هزینه شروع پروژه دارد که در متن قرار داد در ماده مبلغ قرار داد قید می شود که در بخش تعهدات کارفرما تعیین می شود که مبلغ قرار داد باید طبق توافق انجام شده میان مشاور و کارفرما پرداخت گردد.

در متن قرار داد قید شده باشد که مبلغ قرار داد در آغاز طرح، در میانه طرح و یا در زمان اتمام طرح برای تحویل به مشتری باید طبق توافقات انجام شده پرداخت گردد، کارفرما ملزم به پرداخت طبق آن چه تعیین شده است، می باشد.

در صورتی که مبالغ تعیین شده در متن قرار داد به صورت پرداخت اقساطی تعیین گردد، کارفرما نیز مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت می کند،

البته در پرداخت اقساطی یک شرط کلی برقرار است که باید پرداخت قسط در روز تعیین شده باشد و در صورت قصور کارفرما در روز پرداخت قسط، باید هزینه ای مازاد بر قسط را پرداخت نماید،

این هزینه معادل با هزینه جریمه عدم پرداخت یا عدم تأدیه چک می باشد که به صورت روزانه نیز محاسبه می شود، این محاسبه با تعیین نرخ جریمه انجام می شود، از این رو کارفرما باید متوجه الزام پرداخت هزینه به مشاور باشد، این نکته نشان می دهد که بهتر است، کارفرما در پرداخت هزینه های طرح خوش حساب باقی بماند.

تعهدات کارفرما در زمان اجرای قرار داد طراحی چه نکاتی را در بر دارد؟
تعهدات کارفرما در زمان اجرای قرار داد طراحی چه نکاتی را در بر دارد؟

تعهد کارفرما و مشاور

تعهد دوم از بند قرار داد طراحی مربوط به تعهدی است که کارفرما و مشاور به یکدیگر دارند، زمانی که مشاور طرح را طبق نیاز مشتری مشخص می کند بر طرح ارائه شده حق مالکیت معنوی پیدا می کند و کارفرما نباید این طرح را در جای دیگر به کار برد،

زیرا نیاز های مشاور و مشتری در این طرح بر اساس قرار داد طراحی برای آنان در نظر گرفته شده است و در قبال پرداخت هزینه متعلق به آن ها می باشد، از این رو کارفرما نباید این طرح و موضوع آن را برای ملک دیگری یا فرد دیگری به کار برد و باید از این عمل جداً خودداری نماید.

تعهد نهایی طرح

تعهد سومی که کارفرما نسبت به مشاور خواهد داشت، مربوط به تعهد نهایی طرح است که در متن قرار داد قید می شود که موضوع قرار داد به صورت تمام و کمال مطابق با طرح نهایی در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت، از این رو نیاز است که تسویه حساب کامل کارفرما برای مشاور در همان روز انجام شود.

تعهد چهارم که بسیار اهمیت دارد، مربوط به ارائه مدارک مالکیت کارفرما می شود، در واقع مدارک مالکیت کارفرما به صورت اصل و کپی به صورت سند و غیره باید به مشاور داده شود، سوابق ارائه شده باید تا زمان قبل از خاتمه قرار داد به مشاور تحویل گردد تا مشاور آن مدارک را در سوابق کاری خود لحاظ نماید.

زمان فسخ قرارداد

تعهد پنجم کارفرما به زمان فسخ قرارداد مربوط می شود، توجه داشته باشید که هر معامله که انعقاد می گردد، می تواند فسخ نیز بشود، اما این فسخ نمودن قرار داد شرایط خاص خود را دارد که به صورت پرداخت جریمه تعریف می شود، در واقع بعد از عقد قرار داد تا دو روز کارفرما می تواند قرار داد را فسخ نماید، در صورتی که بیش از دو روز باشد و کارفرما بخواهد قرار داد را فسخ نماید، نیاز به پرداخت جریمه و البته ارسال اظهار نامه قانونی دارد.

در صورت فسخ قرار داد کار فرما مبلغی را به عنوان خسارت به مشاور تحویل می دهد، زیرا از زمان عقد قرار داد مشاور برنامه ریزی های خود را آغاز نموده و بر اساس آن گام های اجرای طراحی نقشه را برداشته است، از این رو تنها عملی که می تواند یک مشاور را در این زمان متقاعد نماید هزینه ای است که باید از کارفرما دریافت نماید.

توجه داشته باشید

توجه داشته باشید که گاهی ممکن است، مبلغ قرارداد بسیار باشد، این مبلغ زمانی زیاد است که مشاور بعد از عقد قرار داد وظایف خود را با سرعت انجام داده باشد و متحمل هزینه شده باشد و نقشه طراحی را با هزینه های از قبل برنامه ریزی شده انجام داده باشد،

در این صورت کارفرما علاوه بر مبلغ خسارت، باید مبلغی را که مشاور برای انجام پروژه هزینه نموده است، را پرداخت نماید، تعهدات مابین کارفرما و مشاور طبق متن قرار داد طراحی یک معامله قانونی می باشد که هر دو ملزم به رعایت آن هستند، این قرارداد در زمانی که هزینه را شامل شود، شامل خسارت و پرداخت هزینه می شود که انصراف یا فسخ آن دامن گیر کارفرما یا مشاور خواهد گردید.

تعهد عدم ارائه موضوع قرارداد به جای دیگر

تعهد ششم کارفرما به مشاور مربوط به تعهد عدم ارائه موضوع قرارداد به جای دیگر است، در این بین مشخص می شود که کارفرما امضای قرار داد را فقط با مشاور این پروژه داشته است و هیچ گاه با شخص حقیقی و حقوقی دیگر این قرار داد را امضا ننموده است، در صورت عدم صحت این موضوع، کارفرما باید مبلغی را به مشاور پرداخت نماید، این مبلغ بر اساس مبلغ قرار داد در متن قرارداد قید شده است.

تعهد هفتم نیز به رعایت اصول ایمنی اختصاص دارد، در رعایت اصول ایمنی مشخص می شود که همه دستور العمل های طرح های ارائه شده باید برای کارفرما به صورت دقیق اجرا گردد، هیچ گاه نباید در انجام موضوع قرار داد قصوری صورت گیرد، زیرا متحمل پرداخت خسارت خواهد شد.

تا اینجا با مبحث تعهدات کارفرما در زمان اجرای قرار داد طراحی چه نکاتی را در بر دارد آشنا شدید پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری با ما همراه باشید.

آیا عقد قرارداد طراحی معماری مشتمل بر موضوع حل اختلاف نیز خواهد بود؟

هر اقدام حقوقی که انجام می شود، مسئله حل اختلاف نیز بر آن مشتمل می شود، منظور از حل اختلاف، اختلافی است که در بعد از عقد قرار داد برای طرفین قرارداد رخ می دهد، زمانی که عقد قرار داد انجام شد، کارفرما و مشتری نسبت به آن پاسخگو هستند و باید طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند و در صورت کوتاهی متحمل ضرر خواهند شد، ضرر اعمال شده هزینه را شامل می شود که حل و فصل آن تنها به صورت حل اختلاف قابل انجام است.

توجه داشته باشید که اختلاف میان کارفرما و مشاور هر اختلافی را می تواند شامل شود، به عنوان مثال در زمان تنظیم قرار داد طراحی مشخص می شود که تعهدات کارفرما و مشاور چیست و بر اساس آن بند های مختلف قرار داد تنظیم می شود، اما اگر اختلافات دیگری در زمینه پرداخت هزینه از سوی کارفرما و یا اجرای پروژه از سوی مشاور رخ دهد، باید حل و فصل انجام شود.

امیدواریم تا اینجا از مطالعه پست دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید.

حل و فصل به صورت توافقی

حل و فصل اگر به صورت توافقی به نقطه تفاهم برسد بهتر است، اما اگر به دلایلی این اختلاف ریشه دار شود، حل و فصل آن تنها با به مراجع قانونی و قضایی کشوری قابل پیگیری خواهد بود که عواقب آن دامن گیر کارفرما و مشاور خواهد شد،

از این رو توصیه می شود که اختلافات مابین را به صورت توافقی و از طریق مذاکره حل کرد تا درد سر های ناشی از آن که در آینده گریبان گیر طرفین خواهد شد، واقع نشود، در واقع انتظار می رود،

نمونه قرار داد طراحی و بند های آن به گونه ای طراحی شود که مشکلات این چنینی در آن ایجاد نشود، برای این امر مهم سعی شده است تا در کمپین های طراحی قرار داد علاوه بر مهندسین و طراحان یک فرد حقوقی نیز مداخله کرده و بهترین قرار داد تهیه و تنظیم گردد، از این جهت اهمیت نوشتن یک قرار داد طراحی مشخص می شود.

لازم به ذکر است که قرارداد تنظیم شده در دو نسخه به چاپ می رسد و در اختیار کارفرما و مشاور قرار می گیرد تا در فرآیند اجرای پروژه از آن استفاده کنند، در متن قرار داد تعیین می شود که تعداد ماده های متن قرار داد به صورت توافقی بین هر دو طرف به اتمام رسیده است.

حل و فصل به صورت توافقی
حل و فصل به صورت توافقی

تا اینجا با مبحث آیا عقد قرارداد طراحی معماری مشتمل بر موضوع حل اختلاف نیز خواهد بود آشنا شدید پیشنهاد می کنیم تا انتهای پست دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری با ما همراه باشید.

هزینه تنظیم قرار داد طراحی معماری چقدر است؟

همان طور که قبلاً بیان شد کمپین های طراحی اقدام به تنظیم قرار داد طراحی معماری کرده اند که بر اساس شرایط خاص هزینه آن را نیز معین می کنند، آن چه اهمیت دارد، نرخ تعرفه سال است که به صورت هزینه ابنیه سال می تواند متغیر باشد،

در این زمان هزینه بر اساس انواع هزینه های طراحی شامل طراحی های داخلی، طراحی های منظر، طراحی های ساختمان و غیره متفاوت است.

به عنوان مثال هزینه طراحی داخلی ، هزینه های معماری داخلی، تعمیرات نقشه داخلی، هزینه های طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی چیدمان، طراحی داخل منزل، طراحی آشپزخانه، طراحی اتاق کودک را در یک خانه شامل می شود،

اگر طراحی برای بیمارستان، کافی شاپ، مزون، دفتر کار یا مطب و غیره باشد، نیز هزینه های دیگری را در بر خواهد داشت، در واقع هر هزینه مشتمل بر هزینه کار و امکانات آن متغیر است.

همچنین می توان هزینه طراحی منظر را به شرح خدمات برای طراحی محوطه، طراحی فضای سبز، طراحی بام سبز، طراحی تراس، طراحی بالکن و ایوان، طراحی حیاط خصوصی، طراحی رستوران یا انواع نور پردازی های بیرون از محوطه را بیان نمود،

شما در حال مطالعه مقاله دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری هستید.

هزینه ها به صورت سالانه تغییر می کنند

هزینه های عنوان شده به صورت سالانه تغییر می کنند و با توجه به تخصص طراح می تواند افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد.

هزینه ها به صورت سالانه تغییر می کنند
هزینه ها به صورت سالانه تغییر می کنند

هزینه های دیگر در ساخت و ساز هم به هزینه طراحی ساختمان و شرح خدمات آن ارتباط دارد، به عنوان مثال هزینه طراحی فاز 1 یا 2 معماری، هزینه طراحی نما، هزینه طراحی نور پردازی های نما، هزینه طراحی و محاسبه سازه فلزی، هزینه طراحی و محاسبه سازه بتنی و انواع هزینه های طراحی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را شامل می شود،

هزینه های عنوان شده می تواند با نحوه نقشه کشی ساختمان و زمین بر اساس تطبیق شهر سازی و انواع نقشه های ساخت و ساز متغیر باشد.

علاوه بر هزینه های عنوان شده هزینه های خدمات شهر سازی نیز به هزینه طراحی اضافه می شود و در پایان نیز هزینه های انجام مشاوره برای معماری شهر سازی، مشاوره های معماری، مشاوره های دکوراسیون ها و مشاوره های خرید ملکی نیز اهمیت دارند و به هزینه اولیه افزوده خواهد شد.

از این که تا انتهای مقاله دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری همراه ما بودید متشکریم و امیدواریم که از خواندن مطالب مقاله دانلود رایگان نمونه قرارداد طراحی معماری بهره لازم را کسب کرده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *