نمای گرانولیت

نمای گرانولیت

در این مقاله از سایت گروه معماری و طراحی ایران آرک، به بررسی نمای گرانولیت میپردازیم. پیچیدگی های تشکیل گرانولیت گرانولیت ها از ، نامی برگرفته از لاتین گرانولوم، به معنای «دانه کوچک»، مظهر دو دسته مجزا از سنگ ها هستند. در ابتدا، اصطلاح گرانولیت به نوعی گرانیت شامل هر دو شکل میکا – مسکویت […]